Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienie: Usługi, dla których podatnikiem jest nabywca

Drukuj

Zestawienie: Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Przeznaczenie

Prezentuje zestawienie świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, z podziałem na kontrahentów.

Na raporcie prezentowane są dokumenty oznaczone Wykaż na deklaracji VAT-27.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienia > Wykonaj raport > Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Usługi, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Podgląd wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu