Rozpoczęcie pracy > Urzędy Skarbowe

Drukuj

Urzędy Skarbowe

Znajdujące się w kartotece Urzędy opisy urzędów skarbowych wykorzystywane są podczas tworzenia deklaracji podatkowych i wystawiania przelewów podatkowych.

 

Wprowadzenie urzędów skarbowych

Rozpoczynając pracę w programem można wprowadzić urzędy za pomocą raportu który automatycznie zaktualizuje zawartość kartoteki urzędów.

 

W tym celu:

1.Wybierz z menu Funkcje > Raporty [Ctrl+8]. Otwarte zostanie okno Kartoteka programów.

2.Przejdź do katalogu Kartoteki > Urzędy > Urzędy skarbowe.

img_mk_13

 

3.Wybierz województwa, z którego chcesz wprowadzić urzędy skarbowe i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz polecenie Wykonaj raport. Po wykonaniu raportu wyświetlane jest okno z podsumowaniem operacji.

 

Urzędy można również ręcznie dodawać i edytować w oknie kartoteki Urzędy [Ctrl+u].

 

Ukrycie urzędów na listach

Jeśli w kartotece urzędów skarbowych dodane zostały urzędy, których nie chcemy widzieć na listach wyboru można przełączyć ich aktywność. W tym celu:

1.Z menu programu wybierz Kartoteki > Urzędy [Ctrl+u].

2.W oknie kartoteki Kartoteka urzędów wybierz urzędy, których aktywność w programie chcesz zmienić.

3.Kliknij przycisk Operacje i wybierz z menu polecenie Zmiana aktywności. Otworzy się okno Zmiana aktywności wybranych urzędów.

4.Kliknij w pole aktywny / nieaktywny aby przełączyć status na jaki zostanie zmieniona aktywność wybranych urzędów.

5.Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

Edycja danych urzędów skarbowych

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany danych urzędu skarbowego:

1.Otwórz kartotekę Urzędy [Ctrl+u] i w otwartym oknie podwójnie kliknij na wybranym urzędzie aby otworzyć okno z jego opisem.

2.Kliknij przycisk Edytuj, aby włączyć tryb edycji danych urzędu.

3.Po zakończeniu edycji zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.