Rozpoczęcie pracy > Synchronizacja kartotek

Drukuj

Synchronizacja kartotek

Prowadząc współpracę z programami Sage Symfonia Start 2.0 Faktura lub Sage Symfonia Start 2.0 Handel możliwa jest synchronizacja zawartości kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów.

 

img_mk_18

 

W oknie Ustawienia [Ctrl+7] > Współpraca z symfonią > Kartoteki można skonfigurować parametry synchronizacji.

 

1.Kliknij przycisk Edytuj aby przełączyć okno w tryb modyfikacji ustawień.

2.W polu Katalog firmy wskaż folder w którym znajdują się dane firmy programu Sage Symfonia Start 2.0 Faktura lub Sage Symfonia Start 2.0 Handel, z którą chcesz synchronizować kartoteki.

3.W sekcji Synchronizowane kartoteki wskaż, które kartoteki (Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy) chcesz synchronizować.

4.Jeśli chcesz aby synchronizacja wykonywana była automatycznie zaznacz pole Automatyczna synchronizacja oraz w sekcji Zmiany danych kartotekowych wybierz czy:

Synchronizacja nowych danych będzie wykonywana przy każdym uruchomieniu programu,

Synchronizacja będzie wykonywana przy każdym użyciu danych z kartoteki.

5.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Synchronizacja danych

Aby wykonać pełną synchronizację:

1.W oknie ustawień współpracy Kartoteki kliknij przycisk Synchronizacja.

 

img_mk_19

 

2.Jeśli chcesz aby synchronizacja automatycznie dodała dane dla których nie wykryte został konflikty zaznacz pole Automatyczne uzgadnianie danych kartotekowych. Gdy pole jest odznaczone decyzję o synchronizacji poszczególnych danych trzeba będzie podjąć samodzielnie.

3.W oknie śledzenia postępu kliknij przycisk Synchronizuj.

4.W trakcie synchronizacji przy rozstrzyganiu konfliktów wyświetlane jest okno prezentujące importowane dane (np. kontrahenta) oraz okno kartoteki z podpowiedzianymi elementami, z którymi wykryto konflikt. W takiej sytuacji można:

Wybrać element kartoteki, z którym chcemy zsynchronizować dane i kliknąć przycisk Użyj.

Dodać importowane dane jako nowy element kartoteki klikając przycisk Dodaj do kartoteki. Nowy element kartoteki musi mieć unikalną nazwę w polu kod kontrahenta/pracownika/urzędu.

Pominąć importowany element klikając przycisk Pomiń.

 

img_mk_20