Raporty programu > Okno Kartoteka właścicieli

Drukuj

Okno Kartoteka właścicieli

Zestawienie: Przychody właściciela z rozbiciem na miesiące

Zestawienie: Zestawienie zaliczek na PIT-5 i PIT-5L

Zestawienie: Zryczałtowany podatek dochodowy