Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników

Drukuj

Okno Kartoteka pracowników

Zestawienie: Ewidencja zatrudnienia

Zestawienie: Imienna lista składek ZUS

Zestawienie: Karta wynagrodzeń

Zestawienie: Karta wynagrodzeń według daty wypłaty

Zestawienie: Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych

Zestawienie: Lista pracowników

Zestawienie: Lista pracowników pełna

Zestawienie: Lista składek ZUS

Zestawienie: Lista wypłat z umów cywilnoprawnych

Zestawienie: Lista wypłat z umów o pracę

Zestawienie: Pełna lista wypłat z umów cywilnoprawnych

Zestawienie: Pełna lista wypłat z umów o pracę

Zestawienie: Raport danych osobowych - pracownicy