Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Karta wynagrodzeń według daty wypłaty

Drukuj

Zestawienie: Karta wynagrodzeń według daty wypłaty place

Przeznaczenie

Tworzy wydruk kart wynagrodzeń z umów o pracę w bieżącym roku dla wybranych pracowników zalicznych do okresu według daty wypłaty.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Karta wynagrodzeń według daty wypłaty.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.