Raporty programu > Okno Firma > Zestawienie: Przelew składek dla ZUS

Drukuj

Zestawienie: Przelew składek dla ZUS

Przeznaczenie

Tworzy wydruk przelewu składek na ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce wywołania

Okno Firma > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew składek dla ZUS.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu