Raporty programu > Okno Właściciel > Zestawienie: Rozliczenie dochodów

Drukuj

Zestawienie: Rozliczenie dochodów

Przeznaczenie

Tworzy rozliczenie właściciela w zakresie podatku dochodowego ze źródeł ewidencjonowanych w programie, w zależności od sposobu opodatkowania, w kolejnych miesiącach wybranego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Właściciel > Zestawienia > Wykonaj raport > Rozliczenie dochodów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Rozliczenie dochodów właściciela, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu