Raporty programu > Okno Urząd > Zestawienie: Przelew dla urzędu

Drukuj

Zestawienie: Przelew dla urzędu

Przeznaczenie

Tworzy wydruk przelewu innego niż podatkowy na konto urzędu.

 

Miejsce wywołania

Okno Urząd > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew dla urzędu.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu