Raporty programu > Okno Rejestr środków trwałych > Zestawienie: Pełny plan amortyzacji

Drukuj

Zestawienie: Pełny plan amortyzacji

Przeznaczenie

Tworzy prognozę przewidywanego przebiegu amortyzacji wybranych środków trwałych, dla określonych w ich opisie parametrów przez cały okres ich amortyzacji.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr środków trwałych > Zestawienia > Wykonaj raport > Pełny plan amortyzacji.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.