Raporty programu > Okno Kartoteka remanentów > Zestawienie: Arkusz spisu z natury

Drukuj

Zestawienie: Arkusz spisu z natury

Przeznaczenie

Tworzy arkusz ułatwiający spis z natury, z naniesionymi danymi komisji oraz tabelą do wpisywania zinwentaryzowanych towarów.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka remanentów > Zestawienia > Wykonaj raport > Arkusz spisu z natury.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Inwentaryzacja - arkusz spisu z natury, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu