Raporty programu > Okno Pracownik > Zestawienie: Przelew dla pracownika

Drukuj

Zestawienie: Przelew dla pracownika place

Przeznaczenie

Tworzy wydruk przelewu na konto pracownika.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew dla pracownika.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu