Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Lista składek ZUS

Drukuj

Zestawienie: Lista składek ZUS place

Przeznaczenie

Tworzy zbiorcze zestawienie składek wpłacanych do ZUS.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Lista składek ZUS.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Składki na ubezpieczenie społeczne, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu