Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Lista pracowników pełna

Drukuj

Zestawienie: Lista pracowników pełna place

Przeznaczenie

Tworzy wydruk listy pracowników zawierającej poszerzony zakres informacji na ich temat.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Lista pracowników pełna.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Ustawienia wydruku graficznego zestawienia, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień wydruku graficznego zestawienia