Raporty programu > Okno Kartoteka pracowników > Zestawienie: Ewidencja zatrudnienia

Drukuj

Zestawienie: Ewidencja zatrudnienia place

Przeznaczenie

Tworzy wydruk okresów zatrudnienia w firmie dla wybranych pracowników.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka pracowników > Zestawienia > Wykonaj raport > Ewidencja zatrudnienia.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.