Raporty programu > Okno Kontrahent > Zestawienie: Przelew dla klienta

Drukuj

Zestawienie: Przelew dla klienta

Przeznaczenie

Tworzy wydruk przelewu na konto kontrahenta.

 

Miejsce wywołania

Okno Kontrahent > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew dla klienta.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu