Raporty programu > Okno Kartoteka kontrahentów > Operacja: Zmiana kraju dla kontrahentów

Drukuj

Operacja: Zmiana kraju dla kontrahentów

Przeznaczenie

Wypełnia pole Kraj w oknie opisu kontrahenta.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka kontrahentów > Operacje > Wykonaj raport > Zmiana kraju dla kontrahentów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Zmiana kraju dla kontrahentów, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu