Raporty programu > Okno Kartoteka kontrahentów > Zestawienie: Lista kontrahentów pełna

Drukuj

Zestawienie: Lista kontrahentów pełna

Przeznaczenie

Tworzy wydruk listy kontrahentów zawierającej poszerzony zakres informacji na ich temat.

 

Miejsce wywołania

Okno Kartoteka kontrahentów > Zestawienia > Wykonaj raport > Lista kontrahentów pełna.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Ustawienia wydruku graficznego zestawienia, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień wydruku graficznego zestawienia