Raporty programu > Okno Rejestr zakupu > Zestawienie: Podsumowanie rejestru zakupu

Drukuj

Zestawienie: Podsumowanie rejestru zakupu

Przeznaczenie

Tworzy wydruk tabeli podsumowań kolumn rejestru zakupu w kolejnych miesiącach aktywnego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr zakupów > Zestawienia > Wykonaj raport > Podsumowanie rejestru zakupu.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.