Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienie: Rejestr sprzedaży za miesiąc

Drukuj

Zestawienie: Rejestr sprzedaży za miesiąc

Przeznaczenie

Tworzy wydruk rejestru sprzedaży za wybrany miesiąc aktywnego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienia > Wykonaj raport > Rejestr sprzedaży za miesiąc.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk rejestru sprzedaży, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu