Raporty programu > Okno Rejestr sprzedaży > Operacja: Wykaż na deklaracji VAT-UE

Drukuj

Operacja: Wykaż na deklaracji VAT-UE

Przeznaczenie

Zmienia atrybuty zaksięgowanych zapisów związanych z transakcjami wewnątrz UE.

 

Miejsce wywołania

Z okna Wybór wydruku otwartego polecenie Wykonaj raport z menu rozwiniętego przyciskiem polecenia Opreacje w oknach KPiR, Ryczałt, Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupu.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wykaż na deklaracji VAT-UE, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu