Raporty programu > Okno KPiR > Operacja: Wykaż na deklaracji VAT-UE

Drukuj

Operacja: Wykaż na deklaracji VAT-UE

Przeznaczenie

Zmienia atrybuty zaksięgowanych zapisów związanych z transakcjami wewnątrz UE.

 

Miejsce wywołania

Raport dostępny jest z okna otwieranego przyciskiem Operacja > Wykonaj raport. Operacja dostępna w kontekście okien: KPiR, Ryczałt, Rejestr sprzedaży i Rejestr zakupu.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wykaż na deklaracji VAT-UE, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu