Raporty programu > Okno KPiR > Zestawienie: Wydruk KPiR - jednostronny

Drukuj

Zestawienie: Wydruk KPiR - jednostronny

Przeznaczenie

Tworzy wydruk księgi przychodów i rozchodów za wybrany miesiąc aktywnego roku, w układzie tabeli z KPiR skomasowanej na jednej stronie.

 

Miejsce wywołania

Okno KPiR > Zestawienia > Wykonaj raport > Wydruk KPiR - jednostronny.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk księgi, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

 

hmtoggle_plus1Okno ustawień raportu