Raporty programu > Okno KPiR > Zestawienie: Podsumowanie KPiR

Drukuj

Zestawienie: Podsumowanie KPiR

Przeznaczenie

Tworzy wydruk tabeli podsumowań kolumn księgi przychodów i rozchodów kolejnych miesięcy aktywnego roku.

 

Miejsce wywołania

Okno KPiR > Zestawienia > Wykonaj raport > Podsumowanie KPiR.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.