Pojęcia podstawowe > Ochrona danych osobowych

Drukuj

Ochrona danych osobowych

W programie zastosowano mechanizmy umożliwiające kontrolę nad udostępnianiem zarejestrowanych danych osobowych. Dotyczy to danych pracowników oraz kontrahentów będących osobami fizycznymi.

Do opisu każdej z tych osób można w oknie Ochrona danych osobowych zarejestrować zgodę na udostępnianie i przetwarzanie do celów marketingowych tych danych oraz wskazać źródło ich pozyskania. W oknie tym są również dostępne informacje o wprowadzającym i modyfikującym dane.

Każdorazowe udostępnienie danych osobowych można zarejestrować w dialogu Rejestracja udostępnienia danych osobowych. Natomiast listę wszystkich zarejestrowanych przypadków udostępnienia można przejrzeć w oknie Udostępnienia danych osobowych.

W oknach kartotek pracowników i kontrahentów można wybierając przycisk Zestawienia doprowadzić do wykonania Raportu danych osobowych, dokumentującego zbiorczo informacje związane z ochroną danych osobowych dla wybranej osoby lub osób.