Pojęcia podstawowe > Właściciel

Drukuj

Właściciel

Właścicielem w programie jest osoba fizyczna posiadająca udziały w jednym ze zdefiniowanych źródeł przychodów.