Pojęcia podstawowe > Drzewko katalogów

Drukuj

Drzewko katalogów

Drzewko katalogów jest jednym z mechanizmów dostępu do danych w kartotekach programu. Program umożliwia definiowanie hierarchicznej struktury katalogów (podobnej do struktury folderów w komputerze), w których umieszczane są pozycje kartoteki. Tego rodzaju dane są prezentowane w postaci struktur drzewiastych, nazywanych dla uproszczenia drzewkami. Dopuszcza się maksymalnie 8 poziomów hierarchii. Nowe katalogi mogą być dodawane na dowolnym poziomie. Każda z pozycji kartoteki może należeć tylko do jednego katalogu.