Pojęcia podstawowe > Raporty

Drukuj

Raporty

Zbiorcze informacje o wyniku operacji dokonanych w programie można uzyskać wykonując odpowiedni wybór informacji z bazy danych - raport. Producent dostarcza wraz z programem standardowy zestaw raportów. Raporty dostarczone z programem są opisane w pliku pomocy Raporty programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.

 

W programie zastosowany został specjalny język raportów, umożliwiający doświadczonym użytkownikom samodzielne ich przygotowanie. Definiowanie raportów możliwe jest w oknie Katalog raportów otwartym po wybraniu polecenia Raporty z menu Funkcje. Ze sposobem definiowania własnych raportów można się szczegółowo zapoznać w pliku pomocy Języka raportów.