Pojęcia podstawowe > Użytkownicy i ich uprawnienia

Drukuj

Użytkownicy i ich uprawnienia

W działalności firmy ważne jest określenie, kto wykonuje poszczególne czynności i za co dokładnie jest odpowiedzialny. Dzięki systemowi haseł i uprawnień program umożliwia pracę tylko tym osobom, które wcześniej zostały wpisane na listę jako użytkownicy programu. W czasie pracy w programie, każda z dokonanych czynności jest zapisana jako wykonana przez użytkownika, który został wybrany w czasie otwierania dostępu do danych firmy. Aby uniemożliwić niepowołany dostęp do danych firmy, każdy użytkownik ma możliwość zabezpieczenia swoich uprawnień indywidualnym hasłem dostępu, podawanym w momencie rozpoczynania pracy z firmą.

Dostęp do listy użytkowników umożliwia wybranie w oknie Ustawienia panelu Użytkownicy.

 

Nowych użytkowników może dodawać jedynie osoba posiadająca uprawnienia administratora firmy.

 

Jeżeli nastąpi próba wykonania w programie czynności, do których użytkownik nie ma uprawnień zostanie wyświetlony informujący o tym komunikat.