Pojęcia podstawowe > Grupa

Drukuj

Grupa

Grupa stanowi pewną zamkniętą całość ograniczającą obszar, w którym funkcjonuje program. Logicznie grupa to kompletny zestaw danych o źródłach przychodów (firmach) i ich właścicielach. Natomiast technicznie jest to wyodrębniona, o spójnej zawartości, grupa plików bazy danych.

Program może równocześnie operować na danych tylko jednej firmy (źródła przychodów), ale jego konstrukcja umożliwia ewidencjonowanie informacji o wielu firmach w grupie.