Pojęcia podstawowe > Eksport danych

Drukuj

Eksport danych

Eksport danych polega na zapisywaniu danych z kartotek programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość do pliku tekstowego o odpowiednim formacie. Plik taki można potem wczytać w innym programie.

W celu rozpoczęcia procesu eksportu należy wybrać polecenie Eksport danych z menu rozwijanego przyciskiem polecenia Operacje, w oknie odpowiedniej kartoteki.