Pojęcia podstawowe > Import danych

Drukuj

Import danych

Import danych polega na wczytywaniu danych z pliku tekstowego do ustalonej kartoteki programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość. Plik taki mógł być utworzony w dowolnym systemie eksportującym dane do plików tekstowych, a nawet stworzony ręcznie (przez doświadczonego użytkownika) w prostym edytorze tekstowym. Można również importować tylko wybrane pozycje pliku tekstowego do wybranej kartoteki.

W celu rozpoczęcia procesu importu należy wybrać polecenie Import danych z menu Firma.