Podstawowe okna programu > Zapis (księgowy) > Okno Rejestry VAT

Drukuj

Okno Rejestry VAT

W tym oknie widoczny jest podział łącznej kwoty zapisu pomiędzy rejestry VAT.

W tabeli widoczna jest lista rejestrów VAT i kwot z nimi związanych.