Strona startowa

Drukuj

Dialog Księgowanie składek ZUS

W tym dialogu należy potwierdzić parametry księgowania składek ZUS wybranych właścicieli i osób współpracujących. W zależności od ustawień w karcie Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących, w wyniku tej operacji w KPiR powstanie zapis dokumentujący zaliczenie do kosztów zapłaconych składek ZUS.

 

Data księgowania

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę księgowania w formacie RRRR-MM-DD.

Księguj

Wybranie tego przycisku spowoduje wyświetlenie parametrów tworzonego zapisu. Powtórne wybranie tego przycisku spowoduje utworzenie zapisu w KPiR zgodnie z widocznymi ustawieniami.

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje zamknięcie dialogu bez przeprowadzania operacji księgowania.