Strona startowa

Drukuj

Dialog Kopiowanie składek ZUS wybranych właścicieli

W tym dialogu należy potwierdzić zamiar skopiowania składek ZUS wybranych właścicieli i osób współpracujących na podstawie wysokości składek z poprzedniego miesiąca.

 

Składki ZUS za miesiąc

W tym polu należy wybrać z rozwijanej listy nazwę miesiąca, dla którego będą zapisane składki.

Kopiuj

Wybranie tego przycisku spowoduje wpisanie składek ZUS dla wybranego miesiąca.

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje zamknięcie dialogu bez przeprowadzania operacji kopiowania.