Strona startowa

Drukuj

Dialog Usuwanie wybranych właścicieli

W tym dialogu można potwierdzić zamiar usunięcia wybranych na liście właścicieli.

 

Usunięcie wybranych właścicieli jest operacją nieodwracalną. Jedyną możliwością odwrócenia usunięcia jest powtórne wprowadzenie właściciela.

 

Niemożliwe jest usunięcie właściciela, który ma lub miał przypisane udziały w źródle dochodu (firmie).

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranych właścicieli.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez usunięcie wybranych właścicieli.