Kartoteki > Właściciele > Właściciel

Drukuj

Właściciel

W tym oknie możliwe jest wprowadzenie i modyfikacja danych opisujących właścicieli i osoby współpracujące.

 

Kod właściciela

W tym polu należy wpisać kod właściciela. Kod stanowi unikalną informację identyfikującą właściciela zgodnie z przyjętymi w firmie zasadami w tym zakresie. Program ostrzega jeżeli wprowadzony do tego pola ciąg znaków już istnieje w bazie danych i nie dopuszcza do zarejestrowania dwóch właścicieli o tym samym kodzie. Jeżeli nie zostaną wprowadzone w tym polu żadne znaki, to jako kod zostanie zastosowane ciąg znaków z pola Nazwisko właściela w panelu Właściciel.

 

Informacje opisujące właściciela podzielone są na trzy panele:

hmtoggle_plus1Właściciel

hmtoggle_plus1Zus

hmtoggle_plus1Inne

 

Obok znajdują się przyciski sterujące:

hmtoggle_plus1Informacje

hmtoggle_plus1Zestawienia

 

Znajdujące na dole okna przyciski przełączają Poniżej opisu jest sterownik kartoteki ster.

Widoczna w oknie ikona b_not0 oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na b_not1. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.