Kartoteki > Urzędy

Drukuj

Urzędy

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z ewidencją urzędów.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów, rodzajów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista urzędów, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

Opis urzędów oznaczonych jako nieaktywne, jest wyświetlany w kolorze szarym.

 

Nowy urząd

Wybranie tego przycisku otwiera okno Urząd, w którym można wprowadzić opis nowego urzędu.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

Płatności urzędów za okres

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

Należności i zobowiązania urzędów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia w którym można zainicjować wykonanie wybranego zestawienia.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport danych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Eksport danych umożliwiając wyeksportowanie danych zaznaczonych urzędów do pliku.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych elementów wyposażenia wybranym znacznikiem.

Zmiana aktywności

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Zmiana aktywności umożliwiając zmianę stanu zaznaczonych urzędów.

Usuwanie urzędów

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych urzędów umożliwiając usunięcie zaznaczonych urzędów.