Ustawienia > Współpraca z Symfonią > Kartoteki > Okno Synchronizacja z kartotekami FM

Drukuj

Okno Synchronizacja z kartotekami FM

W oknie możliwe jest uruchomienie procesu synchronizacji i śledzenie jej wyników. Synchronizacja w programie Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość dotyczy kartoteki kontrahentów, pracowników place i urzędów z programami Sage Symfonia Start 2.0 Handel lub Sage Symfonia Start 2.0 Faktura. Oznacza dołączenie do bazy danych programu Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość danych z baz Sage Symfonia Start 2.0 Handel lub Sage Symfonia Start 2.0 Faktura odpowiednio do ustawień w panelu Kartoteki.

 

Automatyczne uzgadnianie danych kartotekowych

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne dołączenie do bazy MKP danych z baz HML lub FAL, jeśli program nie wykryje niezgodności. Jeżeli pole nie jest zaznaczone, użytkownik będzie proszony o potwierdzanie dołączenia uzgodnionych danych do bazy.

Synchronizuj

Wybranie tego przycisku rozpoczyna synchronizację. W oknie powyżej przycisków będą wyświetlane komunikaty o przebiegu synchronizacji.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka okno bez przeprowadzania synchronizacji.