Ustawienia > Współpraca z Symfonią > Kartoteki

Drukuj

Kartoteki

W tym panelu możliwe jest prowadzenie ustawień parametrów synchronizacji kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów z odpowiadającymi im kartotekami w programach Sage Symfonia Start 2.0 Faktura lub Sage Symfonia Start 2.0 Handel oraz ręczne uruchomienie synchronizacji.

 

Rozpoczęcie pracy - Synchronizacja kartotek >>

 

Synchronizacja

Wybranie tego przycisku uruchamia proces synchronizacji zgodnie z ustawieniami poniżej, otwierając okno Synchronizacja z kartotekami FM.

Edytuj

Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Synchronizacja i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

 

Automatyczna synchronizacja

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne przeprowadzanie synchronizacji zgodnie z warunkami ustalonymi poniżej.

Katalog firmy

W tym polu należy wpisać ścieżkę dostępu do katalogu zawierającego dane firmy w programach Faktura lub Handel, lub wybrać przycisk katal i w otwartym dialogu Katalog wskazać położenie katalogu.

 

Synchronizowane kartoteki

W tej grupie pól wyboru należy zaznaczyć kartoteki, które powinny być synchronizowane. Kartoteki są synchronizowane oddzielnie. Do wyboru są kartoteki:

Kontrahenci

Pracownicy place

Urzędy

 

Zmiany danych kartotekowych

W tej grupie pól wyboru należy zaznaczyć stosowane metody synchronizacji opisane przy każdym z pól.