Ustawienia > Typy rejestrów > Lista rejestrów zakupu

Drukuj

Lista rejestrów zakupu

W tym panelu widoczna jest lista zdefiniowanych w programie rejestrów zakupu. Pole wyboru w pierwszej kolumnie decyduje o tym, czy rejestr zakupu jest aktualnie aktywny w programie tzn. czy jest dostępny w innych oknach. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku. Kliknięcie na nazwie rejestru otwiera panel Rejestry zakupu, zawierający definicję rejestru.

 

Pod paskiem tytułu znajdują się przyciski sterujące:

Nowy

Przycisk ten powoduje otworzenie panelu Rejestry zakupu, w którym można wprowadzić definicję rejestru.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa zaznaczoną pozycję na liście.