Ustawienia > Typy dokumentów

Drukuj

Typy dokumentów

W tym panelu dostępna jest lista typów dokumentów stosowanych w programie. Są to następujące typy:

hmtoggle_plus1Typy płatności
hmtoggle_plus1Typy rozrachunków
hmtoggle_plus1Typy zapisów