Ustawienia > Słowniki > Tytuły ubezpieczenia

Drukuj

Tytuły ubezpieczenia

W tym słowniku ewidencjonowane są opisy kodów i tytułów ubezpieczeń społecznych wykorzystywane do rozliczeń z ZUS. Kody i tytuły powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi i wykorzystywanymi w programie Płatnik.

 

hmtoggle_plus1Przyciski

 

W tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji słownika.

 

Pole wyboru w pierwszej kolumnie decyduje o tym, czy element słownika jest aktualnie aktywny w programie tzn. czy jest dostępny na liście w oknach zawierających pole Kod tytułu ubezpieczenia. Zmiana następuje po kliknięciu na znaczniku.