Ustawienia > Podatki > Umowy o pracę

Drukuj

Umowy o pracę

W tym panelu znajdują się ustawienia parametrów stosowanych do rozliczeń podatkowych umów o pracę.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).

 

Miesiąc

Z tej rozwijanej listy należy wybrać miesiąc, dla którego będą definiowane ustawienia.

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego będą definiowane ustawienia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane w oknie Wybór roku.

Edytuj

Przycisk ten powoduje przełączenie w tryb edycji wybranej w tabeli poniżej pozycji ustawień. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone zmiany ustawień.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie zmian ustawień bez ich zapisywania.

 

W kolejnych liniach tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji opisujących elementy wykorzystywane do rozliczeń podatkowych umów o pracę. Są to:

Miesięczne koszty uzyskania przychodu

Miesięczne koszty uzyskania przychodu dla osób dojeżdżających

Stawka kosztów uzyskania przychodów dla praw autorskich

Limit kosztów uzyskania przychodów dla praw autorskich