Ustawienia > Podatki > Deklaracje podatkowe

Drukuj

Deklaracje podatkowe

W tym panelu możliwe jest ustalenie, które deklaracje będą dostępne na liście w oknie dialogu Wzór deklaracji. Tabela zawiera listę wszystkich deklaracji zdefiniowanych w programie. Zaznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie powoduje, że deklaracja jest widoczna na liście w dialogu Wzór deklaracji.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).