Podstawowe okna programu > Ustawienia

Drukuj

Ustawienia

W tym oknie można zdefiniować większość ustawień niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości programu. Poszczególne ustawienia dostępne są w typowym oknie katalogów. Wybranie gałęzi na drzewku katalogów w lewej części okna powoduje otwarcie odpowiedniego panelu w prawej części okna.

 

W nagłówku okna przed wyborem pozycji na drzewku widoczny jest przycisk polecenia Parametry, wybranie którego otwiera okno Parametry pracy dla grupy.

 

Drzewko zawiera następujące gałęzie, wybranie których powoduje otwarcie odpowiadających im paneli:

Drukarki

  Drukarka tekstowa

  Drukarka graficzna

Firmy

Formy płatności

  Bankowe

  Gotówkowe

  Inne

Kategorie

Kursy walutowe

Podatki

  Deklaracje podatkowe

  Inne

  Skala podatkowa

  Stawki ZUS

  Terminy płatności

  Umowy cywilnoprawne place

  Umowy o pracę place

Słowniki

  Cele przejazdów

  Jednostki miar

  Kraje

  Miasta

  Oddziały NFZ

  Odsetki ustawowe

  Opisy płatności

  Opisy wydatków

  Opisy zdarzeń gosp.

  Rodzaje uprawnienia

  Stawki za km

  Trasy przejazdów

  Tytuły ubezpieczenia

  Usługi

  Waluty

  Województwa

  Zawody

Typy dokumentów

  Typy płatności

  Typy rozrachunków

  Typy zapisów

Typy rejestrów

  Rejestry sprzedaży

  Rejestry zakupu

Użytkownicy

VAT

  Odliczenie VAT

  Stawki VAT

  Zakupy VAT

  Związek zakupu VAT

Współpraca z Symfonią

  Kartoteki

  Sage Connect

  Symfonia e-Deklaracje

  Symfonia e-Dokumenty

Znaczniki