Deklaracje podatkowe > Wybór wzoru deklaracji > Okno Deklaracja podatkowa PIT-2

Drukuj

Okno Deklaracja podatkowa PIT-2 place

W tym dialogu należy wybrać parametry tworzenia deklaracji.

 

Firma

Z tej rozwijanej listy należy wybrać firmę, dla której tworzona jest deklaracja.

Podatnik

Z tej rozwijanej listy należy wybrać pracownika, dla którego tworzona jest deklaracja.

Katalog

Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę katalogu, w którym powinna się znaleźć deklaracja. Gdy nie utworzono struktury katalogów deklaracji należy pozostawić pozycję Deklaracje.

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje utworzenie deklaracji. Otwarte zostanie okno Deklaracja podatkowa z przygotowaną deklaracją.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka okno bez tworzenia deklaracji.