Strona startowa

Drukuj

Dialog Usuwanie wybranych kontrahentów

W tym dialogu można potwierdzić zamiar usunięcia wybranych na liście kontrahentów.

 

Usunięcie wybranych kontrahentów jest operacją nieodwracalną. Jedyną możliwością odwrócenia usunięcia jest powtórne wprowadzenie kontrahenta.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranych kontrahentów.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez usunięcie wybranych kontrahentów.