Strona startowa

Drukuj

Dialog Kontrola uzgodnień kontrahenta

W tym dialogu można dokonać kontroli uzgodnień kontrahentów importowanych z innego programu Symfonii.

 

Typ uzgodnienia

Z tej rozwijanej listy należy wybrać typ uzgodnień, które będą wyświetlane w tabeli poniżej lub pozostawić domyślne wszystkie. Dostępne są następujące typy uzgodnie:

kod nadawcy

kod kontrahenta, urzędu, pracownika

rejestr VAT

rejestr pieniężny

Kohtrahenta

Z tej rozwijanej listy należy wybrać kontrahenta będącego źródłem uzgodnień.

Kopiuj do kohtrahenta

Z tej rozwijanej listy należy wybrać kontrahenta docelowego uzgodnień.

Usuń

Wybranie tego przycisku usuwa wskazane w tabeli uzgodnienie.

Kopiuj

Wybranie tego przycisku kopiuje wskazane w tabeli uzgodnienie.