Nieobecności > Rejestracja urlopów > Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Drukuj

Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

1.Wskaż na kalendarzu pracownika dzień rozpoczęcia nieobecności.

2.Z rozwijanego menu pod przyciskiem Nieobecności wybierz Rejestracja nieobecności Urlop.

3.W oknie Rejestracja nieobecności Urlop z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego.

hmtoggle_plus1Czas trwania nieobecności

4.Aby wstawić i zrealizować zdarzenie kliknij przycisk Zatwierdź.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Rozliczenie urlopu pracownika tymczasowego na podstawie danych znajdujących się w programie prezentowane jest wyliczenie rozliczenia urlopu, należy sprawdzić jego poprawność i w razie potrzeby nanieść poprawki. Aby kontynuować kliknij przycisk Zapisz.

 

W przypadku, gdy urlop jest zdarzeniem planowanym, nie powinien on być realizowany w momencie wpisania, ponieważ program może nie posiadać informacji niezbędnych do policzenia wynagrodzenia za urlop. Zdarzenia wstawione z wyprzedzeniem oczekują w kalendarzu aż do momentu ich wystąpienia. Z niewielkim wyprzedzeniem ich status zmieni się z oczekujących na aktywne. Widoczne jest to w dzienniku zdarzeń. W takim wypadku pojawia się również przypomnienie o zbliżającym się urlopie pracownika. Należy pamiętać, że realizacja zdarzenia zazwyczaj powoduje wiele skutków w systemie kadrowo – płacowym pracownika. Z tego względu jedynie urlop rzeczywiście wykorzystany powinien być zrealizowany.